44. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on 60 %

Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätystavoite vuonna 2030 on 60 prosenttia ja vuonna 2035 65 prosenttia.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä on kasvanut vuosittain. Kotitalouksien kulutuksen lisääntyminen näkyy suoraan kasvaneena jätekertymänä. Kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien toimijoiden panostusta sekä lajitteluinnokuuden lisääntymistä.

 Jäteyhtiö Mustankorkean toimialuellaa kerätyn kunnan vastuulle kuuluvan kotitalousjätteen kierrätysaste oli vuonna 2022 45,9 %. Luvusta puuttuu keräyspaperi, jonka keräyksestä vastaa täysin paperin tuottajat. Jos Mustankorkean toimialueella kerätyn keräyspaperin määrä arvioidaan mukaan kierrätysasteeseen, olisi kokonais kierrätysaste 52 %. 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaMateriaali-, vesi- ja ravinnekierrot


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
09.01.2024