Mikä on Jyväskylän Ympäristövahti?

Palvelun kuvaus

Ympäristövahti on verkkosivupohjainen seurantapalvelu, jossa voimme seurata Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyön etenemistä. Palvelun sisältö pohjautuu Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman sisältämiin tavoitteisiin, niiden seurantaan tarkoitettuihin mittareihin ja käytännön toimenpiteisiin, joita toteuttamalla kaupunki edistää tavoitteiden saavuttamista.

Ympäristövahdin tarkoituksena on koota yhteen ja tuoda näkyväksi kaupungin resurssiviisaustyö sekä mahdollistaa työn etenemisen seuranta ajantasaisesti. Palvelulla parannetaan päättäjien, asukkaiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa kaupungin resurssiviisaustyöhön. Verkkosivun lisäksi palveluun kuuluu sisäinen työkalu, johon tavoitteiden, mittareiden ja toimenpiteiden vastuuhenkilöt päivittävät seurantatietoja. Sisäinen työkalu auttaa myös kaupungin yksiköitä koordinoimaan resurssiviisaustyötä ja helpottaa työn raportointia.

Jyväskylän Ympäristövahti on rakennettu osana REDI(4)2030-hanketta, joka on saanut avustusta (VN/28148/2021) ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta.

Kestava Kaupunki

Palvelun ylläpito ja kehittäminen

Ympäristövahtia täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ympäristövahti-palvelun tietojen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustiimi yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa.

Teknisestä toteutuksesta vastaa Forward Forever Oy..

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta Ympäristövahti-palvelusta. Voit lähettää palautetta ja kehitysideoita kaupungin resurssiviisaustiimille:

Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
paivi.pietarinen(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöasiantuntija
Veli-Heikki Vänttinen
veli-heikki.vanttinen(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöasiantuntija
Outi Manninen
outi.manninen(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöasiantuntija
Mervi Saukko
mervi.saukko(at)jyvaskyla.fi

Usein kysytyt kysymykset


Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma sisältää seitsemän teeman alle jaettuja tavoitetiloja, mittareita ja käytännön toimenpiteitä, joita edistämällä kaupunki tukee asukkaidensa kestävän arjen toteuttamista. Kaupungin visiona on olla hiilineutraali vuonna 2030, joten ohjelmassa painottuvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät toimet. Luonnonvarojen resurssiviisas käyttö, kiertotalouden ratkaisujen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden parantaminen sekä luontohaittojen ehkäiseminen ovat myös osa ohjelman tavoitteita ja toimia.

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma toteuttaa Jyväskylän kaupunkistrategiaa, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 31.10.2022.


Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, jotka jakautuvat edelleen aihealueisiin. Tavoitetilat, niiden seurantaan tarkoitetut mittarit ja käytännön toimenpiteet on jaettu aihealueiden alle.


Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma sisältää resurssiviisauden visioiden edistämiseksi laadittuja tavoitteita vuodelle 2030, tavoitteiden seurantaan  määriteltyjä mittareita sekä vaikuttavia käytännön toimenpiteitä, jotka on suunniteltu toteutettavan valtuustokauden 2022-2025 aikana.


Strategiset mittarit kuvaavat tavoitteiden edistymistä isossa kuvassa ja kertovat yhteiskunnallisesta muutoksesta koko Jyväskylän kaupungin alueellisella tasolla. Keskeisiä strategisia mittareita ovat esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu kulkutapaosuus ja yhdyskuntajätteen kierrätysaste.

Toiminnalliset mittarit kertovat tarkemmin yksittäisten tavoitetilojen etenemisestä ja kuvaavat suoremmin sitä miten tavoitetilan saavuttamisessa edistytään. Toiminnallisia mittareita ovat esimerkiksi led-valaisimien osuus ulkovalaistuksessa ja ympäristöystävällisen kaluston osuus joukkoliikenteessä.


Ympäristövahti-palvelu julkaistiin 30.11.2022. Palvelua ja palvelun toimintamallia kehitetään yhä ja kaikkia tietoja ei ole vielä ehditty täydentää yhtä laajasti kuin toisia. Osa toimenpiteistä on myös pidemmällä kuin toiset, jolloin näistä on jo enemmän tietoja raportoitavaksi. Mittareissa on myös eroja esimerkiksi sen suhteen, kuinka pitkältä aikaväliltä tai kuinka usein tietoja on saatavissa.


Käynnissä olevien toimenpiteiden etenemisestä kertovia tietoja päivitetään vähintään kolmen (3) kuukauden välein.

Tavoitetilojen seurantaan tarkoitettuja mittareita päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain, sillä valtaosa tiedoista on saatavilla vuositasolla.


Voit jättää kommentteja, kysymyksiä tai kehitysideoita kaupungin resurssiviisaustiimille. Viestisi voidaan välittää eteenpäin aihealueen asiantuntijalle. Voit valita, julkaistaanko vastaukset suoraan Ympäristövahti-verkkosivuilla tai vastataanko sinulle vain henkilökohtaisesti.

Kaupungin resurssiviisaustiimi:

Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
paivi.pietarinen(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöasiantuntija
Veli-Heikki Vänttinen
veli-heikki.vanttinen(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöasiantuntija
Outi Manninen
outi.manninen(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöasiantuntija
Mervi Saukko
mervi.saukko(at)jyvaskyla.fi