27. Puurakentamisen edistäminen

Kaupungin tavoitteena on edistää puurakentamista kestävän ja vähähiilisen rakentamisen muotona. Tutkimusten mukaan puurakentamista edistämällä voidaan vaikuttaa rakennetun ympäristön hiilipäästöihin. Lisäksi korkeatasoisen puurakentamisen avulla voidaan luoda monipuolista ja viihtyisää ympäristöä.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla


Kestävä uudis- ja korjausrakentaminen


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
12.01.2023