71. Jyväskylän resurssiviisaustyön viestintä on näkyvää ja saavuttaa eri sidosryhmät nykyistä paremmin

Resurssiviisaustyön viestintä on näkyvää

Tavoitteena on, että resurssiviisausviestintä näkyy mediassa, omilla verkkosivuilla ja someviestinnässä. Viestintä muodostuu palveluiden nostoista: siitä, miten kestävää arkea edistetään eri palveluissa, esimerkiksi perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, katurakentamisessa, kulttuuripalveluissa, kaupunkisuunnittelussa, ympäristönsuojelussa ja liikuntapalveluissa. Lisäksi toteutetaan kampanjoita ajankohtaisista asioista. Viestinnässä hyödynnetään myös muiden toimijoiden materiaaleja, esimerkiksi Motivan viestintämateriaaleja.

Resurssiviisaustyön viestintä saavuttaa eri sidosryhmät nykyistä paremmin

Viestintä on hajautettu palveluihin, millä varmistetaan, että ajantasainen tieto saavuttaa asukkaat aina varhaiskasvatuksesta vanhuksiin.

Viestinnässä huolehditaan myös vieraskielisten asukkaidemme tarpeista. Sisällöt tuotetaan pääsääntöisesti suomenkielisinä, mutta englannin kielen osuutta lisätään. Resurssiviisauden verkkosivut ja resurssiviisausohjelman tiivistelmä on toteutettu myös englanniksi. Palvelut käännättävät tärkeimpiä sisältöjä englanniksi.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaYmpäristötietoisuuden kasvattaminen


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
30.11.2023