71. Jyväskylän resurssiviisaustyön viestintä on näkyvää ja saavuttaa eri sidosryhmät nykyistä paremmin

Resurssiviisaustyön viestintä on näkyvää

Tavoitteena on, että resurssiviisausviestintä näkyy mediassa, kaupungin ja muiden kaupunkikonsernin toimijoiden verkkosivuilla ja someviestinnässä. Lisäksi toteutetaan kampanjoita ajankohtaisista asioista. Viestinnässä hyödynnetään myös muiden toimijoiden materiaaleja, esimerkiksi Motivan viestintämateriaaleja. Viestintä muodostuu palveluiden nostoista: siitä, miten kestävää arkea edistetään eri palveluissa, esimerkiksi perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, katurakentamisessa, kulttuuripalveluissa, kaupunkisuunnittelussa, ympäristönsuojelussa ja liikuntapalveluissa.

Resurssiviisaustyön viestintä saavuttaa eri sidosryhmät nykyistä paremmin

Viestintä on hajautettu palveluihin, millä varmistetaan, että ajantasainen tieto saavuttaa asukkaat aina varhaiskasvatuksesta vanhuksiin.

Viestinnässä huolehditaan myös vieraskielisten asukkaidemme tarpeista. Sisällöt tuotetaan pääsääntöisesti suomenkielisinä, mutta englannin kielen osuutta lisätään. Resurssiviisauden ja konsernitoimijoiden verkkosivut ja resurssiviisausohjelman tiivistelmä on toteutettu myös englanniksi. Palvelut käännättävät tärkeimpiä sisältöjä englanniksi.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaYmpäristötietoisuuden kasvattaminen


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
22.02.2024