68. Kestävän kehityksen kädenjäljen vahvistaminen. Koulutus tuottaa osaajia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa.

Korkeakouluna voimme edistää kestävää kehitystä kahdella tavalla. Voimme vähentää oman toimintamme aiheuttamia ei-toivottuja vaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä ja luontohaittoja. Lisäksi voimme vahvistaa positiivista kädenjälkeämme kouluttamalla osaajia ja tuottaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Olemme sitoutuneet Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraaliammattikorkeakoulu -ohjelmassa siihen, että tutkintokoulutuksemme tuottavat osaajia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa. Kaikilla meiltä valmistuneilla tulee opetussuunnitelmauudistuksessa omaan erityisalan liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Varmistamme, että kestävä kehitys ja vastuullisuus läpileikkaavat kaikkea tutkintokoulutustamme

Haluamme myös toimia itse niin kuin opetamme ja kehittää kampuksiamme hiilineutraaleiksi ja luontopositiivisiksi. Uskomme, että se vahvistaa opiskelijoiden motivaatiota edistää kestävää kehitystä.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla

Ympäristökasvatus ja -koulutus


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
15.12.2023