46. Teknisen ratkaisun kehittäminen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n jäteveden sisältämän fosforin kierrättämiseksi

Maailmalla on kehitetty ensimmäisiä kaupallisia sovellutuksia jätevden sisältän fosforin kierrättämiseksi, esim. Easy Miningin kehittämä prosessi, josta on Tanskan maalla ensimmäinen kaupallinen sovellus.

HSY kehittää edelleen RAVITA-menetelmää, jossa fosforia saadaan otettua talteen kiekkosuodatuksesta saatavasta kemiallisesta lietteestä. Tämä edellyttää fosforin saostuksen painopisteen siirtämistä tertiäärikäsittelyvaiheeseen. 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaMateriaali-, vesi- ja ravinnekierrot


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
30.11.2023