43. Jätteen synnyn vähentäminen

Jätteen määrän vähentäminen on jätelain mukainen ensisijainen tavoite kaikessa toiminnassa, joka tarkoittaa, että jätettä ei synny edes uudelleen materiaalina kierrätettäväksi. 

Jätelain mukaisen etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että jätteen syntyä tulee ehkäistä käyttämällä tuotteissa mahdollisimman tehokkaasti materiaalia ja että tuotteita hyödynnetään mahdollisimman pitkään.Jos tuote kuitenkin hajoaa tai käy tarpeettomaksi tulee tuote korjata, kunnostaa, käyttää varaosina tai ohjata uudelleen käyttöön. Tuotteen kierrättäminen materiaalina on vasta etusijajärjestyksen mukainen kolmas vaihtoehto.

 

 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaMateriaali-, vesi- ja ravinnekierrot


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
07.11.2023