31. Joukkoliikenteen katu- ja pysäkki-infrastruktuuri tukee joukkoliikenteen toteuttamista

Joukkoliikenteen kilpailukykyä parannetaan kehittämällä katu- ja pysäkki-infraa. Kehittämiskohteita ovat muun muassa liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen, liikenteen nopeuttaminen liikennevaloetuuksilla tai erillisillä bussikaistoilla. Myös pysäkkien tasoa parannetaan lisäämäällä pysäkeille infonäyttöjä ja lisätään tai uusitaan pysäkkikatoksia katuinfran parannushankkeiden yhteydessä. 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla


Joukkoliikenne


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
20.10.2023