19. Resurssiviisaat ja vähähiiliset kaupunkikehitysalustat ja hankkeet yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkikehitysalustoilla ja hankkeissa edistetään resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä. Esimerkkeinä Eteläportissa ja Lintukankaalla on kehitetty energia- ja yhteistyömalleja. 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaResurssiviisaat ja vähähiiliset kaupunkikehitysalustat


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
10.10.2023