18. Luontoarvoja, virkistyskäyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää palveleva viherrakenne

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaKestävä maankäytön suunnittelu


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
29.11.2022