16. Monipuolisesti ilmastovaikutuksia tunnistava ja hillitsevä kaavoitus

Jyväskylän kaupungin kaavoituksessa pyritään ilmastovaikutuksia tunnistavaan ja hillitsevään työtapaan. Tavoitteena on, että kaupungin suunnittelussa ja sen eri suunnittelutasoissa ja niitä ohjaavissa toteuttamisohjelmissa (KymppiR, TYKKI, KymppiV) otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät näkökulmat.

Kaupungin suunnittelua ja rakentamista ohjaa lisäksi kaupungin oma AVOin kaupunkiympäristöpolitiikka. Arkkitehtuuri-, viher- ja osallisuuspolitiikka luo paikalliset tavoitteet rakennetun ympäristön ja kaupungissa sijaitsevien viherympäristöjen kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaKestävä maankäytön suunnittelu


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
09.06.2023