15. Eheä yhdyskuntarakenne

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on kompakti, tiivis ja eheä kaupunkirakenne, jossa tärkeimmät palvelut ovat helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä tai julkisella liikenteellä. Yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja kaupungin maankäyttöä ohjaavan yleiskaavan tavoitteena on täydennysrakentamisen jatkaminen ja suuntaaminen voimakkaammin jo rakennetuille alueille virkistysalueiden sijaan. Kaupunkirakenteen laajeneminen suunnataan joukkoliikennereittien varsille.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla

Kestävä maankäytön suunnittelu


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
29.11.2022