11. Parannetaan Alva-yhtiöt konsernin toiminnan energiatehokkuutta

Energiatehokkuutta parannetaan ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän avulla. Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ perustuu jatkuvan parantamisen periaatteelle. Se painottaa johdon sitoutumista, nykytilanteen ja potentiaalisten säästöjen selvittämistä, tavoitteiden ja vastuiden määrittämistä ja energiatehokkuuden ottamista huomioon niin suunnittelussa kuin hankinnoissa. Alvalla katselmoidaan ja seurataan energiatehokkuusasioita omaehtoisesti, omin mittarein, kaikki konsernin toiminnot läpileikaten. Alvalla tehtävä hiilijalanjälkilaskenta ohjaa myös energiatehokkuustoimenpiteisiin. Energiatehokkuuden parantaminen on osa hiilineutraaliustyötämme. Energiatehokkuusjärjestelmän avulla Alvan energiatehokkuustyöstä tulee systemaattista ja suunnitelmallista.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaTehokas energian ja veden käyttö


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
30.11.2023