4. Jätevedenpuhdistamolla tuotettu biokaasu hyödynnetään resurssiviisaasti

Biokaasusta tuotetaan tällä hetkellä sähkö- ja lämpöenergiaa.

Vuonna 2024 selvitetään, tuotetaanko biokaasusta jatkossa

- edelleen sähkö- ja lämpöenergiaa

- biometaania

- kaukolämpöä ALVA:n lämpäpumppulaitoksella

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaUusiutuvat energialähteet


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
30.11.2023