2. Öljylämmityksestä on luovuttu kaupunkikonsernin omistamissa kohteissa

Öljylämmityksestä on luovuttu kaupunkikonsernin omistamissa kohteissa, joissa lämmitysmuodon muutos on rakennuksen elinkaari huomioiden taloudellisesti kannattavaa

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaUusiutuvat energialähteet


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
29.11.2022