85. Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja vähennämme ilmastonmuutoksen vaikutuksia

Korkeakouluna voimme edistää kestävää kehitystä kahdella tavalla. Voimme vähentää oman toimintamme aiheuttamia ei-toivottuja vaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä ja luontohaittoja. Lisäksi voimme vahvistaa positiivista kädenjälkeämme kouluttamalla osaajia ja tuottaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Olemme sitoutuneet Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraaliammattikorkeakoulu -ohjelmassa tuottamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallamme (ns. TKI-toiminnallamme) ratkaisuja kestävyyshaasteisiin. Tavoitteenamme on tehdä TKI-toimintaa osallistaen opiskelijoita yhteistyössä korkeakouluyhteisön, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa. Rakennamme yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa TKI-toiminnan kriteeristön kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämiseksi. Tulevina vuosina Kehitämme TKI-toimintaamme niin, että meidät tunnetaan vetovoimaisina kumppaneina ja työnantajina myös ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan ansiosta.

Haluamme myös toimia itse niin kuin opetamme ja kehittää kampuksiamme hiilineutraaleiksi ja luontopositiivisiksi. Uskomme, että se vahvistaa opiskelijoiden motivaatiota edistää kestävää kehitystä.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaResurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
15.12.2023