83. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon hiilijalanjäljen pienentäminen

Altaista ilmakehään pääsevät typpioksiduuli- ja metaanipäästöt muodostavat yleensä 60 ...70% jätevedenpuhdistamon päästöistä. Hiilijalanjäljen pienentäminen nollatasolle on vaativa tehtävä.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaResurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
30.11.2023