82. Hiilineutraali Jamk 2030

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on sitoutunut strategiassaan 2020-2030 huomioimaan kaikessa toiminnassaan vastuullisuuden toimien ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesta ja taloudellisesti kestävällä tavalla sekä olemaan hiilineuraalisuutta 2030 mennessä. Jamk haluaa toimia itse niin kuin opettaa sekä kehittää kampuksiaan hiilineutraaleiksi ja luontopositiivisiksi. Jamk uskoo, että se vahvistaa opiskelijoiden motivaatiota edistää kestävää kehitystä.

Korkeakouluna Jamk voi edistää kestävää kehitystä kahdella tavalla. Jamk voi vähentää oman toimintamme aiheuttamia ei-toivottuja vaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä ja luontohaittoja. Lisäksi voimme vahvistaa positiivista kädenjälkeämme kouluttamalla osaajia ja tuottaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Jamk on sitoutunut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraaliammattikorkeakoulu -ohjelman hiilijalanjälkeen liittyviin lupauksiin. Jamk laskee vuosittain hiilijalanjälkensä laskentamallilla, jota ammattikorkeakoulut yhteiskehittävät. Sen avulla Jamk seuraa hiilijalanjäljen kehittymistä ja toteuttaa toimenpiteitä hiilijalanjälkensä ja päästöjensä pienentämiseksi. Jamk etsii päästövähennystoimenpiteiden lisäksi muita keinoja, joilla se voi saavuttaa hiilineutraaliuden tavoiteaikatauluissaan.

Merkittävimmät päästöt aiheutuvat ammattikorkeakouluissa liikkumisesta kodin ja korkeakoulun välillä sekä työntekijöitten työmatkoilla sekä kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin.

Jamk haluaa toimia itse niin kuin opetamme ja kehittää kampuksiamme hiilineutraaleiksi ja luontopositiivisiksi. Uskomme, että se vahvistaa opiskelijoiden motivaatiota edistää kestävää kehitystä.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla


Resurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
15.12.2023