81. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen tavoitteiden asetannassa on huomioitu hiilineutraalius

Konserniyhteisön vaikutus kaupungin hiilineutraalisuus tavoitteen toteutumiseen on merkittävä.

Alva-yhtiöt Oy:n tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto ja yhtiö on luonut tiekartan toimenpiteineen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Jyväs-Parkki Oy:n tavoitteena on tehdä resurssiviisaus hankkeita (2kpl vuonna 2024). Vuonna 2023 yhtiö teki mm. 100 pyörän pysäköintitilan. 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy vie hiilijalanjäljen laskennan vuosittaiseksi rutiiniksi. Raportti on nähtävissä yhtiön nettisivuilla. Energiankulutuksen seuranta ja säästötavoitteet rakennus- ja prosessikohtaisesti (seurantajärjestelmä rakenteilla). 

 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaResurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
07.11.2023