75. Jyväskylässä toimii innovatiivinen TKI-ympäristö, joka tuottaa tutkimukseen pohjautuvia kiertotalouden ratkaisuja

Jyväskylän kaupunki edistää osaltaan Jyväskylän yliopiston kemien kiertotalouden osaamiskeskittymän kehittymistä. Parhaimmillaan osaamiskeskittymä tuottaa uusia kiertotalousratkaisuja ja yritystoimintaa. 

Elinkeinopalveluilla on osana TEMin kanssa solmittua ekosysteemisopimusta käynnissä hanke, jolla edesautetaan yritysten pääsyä korkeakoulujen TKI-kyvykkyyksiin kiinni. 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaResurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
10.10.2023