74. Vastuullisuus on olennainen osa kaupungin kassavarojen sijoitusperiaatteita

Kaupungilla ei ole viime vuosina ollut lyhytaikaisia sijoituksia, vaan kaupungin toimintamallina on ollut optimoida konsernitilin kassavarat säätelemällä kuntatodistusten määrä maksuvalmius suunnitelman mukaisesti. Kaupungilla ei ole pitkäaikaista sijoitustoimintaa. Yli vuoden pituisesta strategisesta sijoituksesta päättää kaupunginvaltuusto kussakin tapauksessa erikseen. 

Kaupunki ottaa mahdollisessa sijoitustoiminnassan huomioon julkisyhteisöön kohdistuvat yhteiskunnalliset velvoitteet ja julkishallinnossa hyväksyttävät toimintaperiaatteet. Vastuullinen sijoittaminen on huomioitu siten, että suoria osake-, joukkolaina- tai rahamarkkinasijoituksia ei tehdä ase-, tupakka- tai alkoholiteollisuuden yrityksiin. Tämän lisäksi rahasto- ja indeksisijoituksilta edellytetään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista.

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaResurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
07.11.2023