72. Ympäristönäkökohdat huomioitu kaikilla liikuntapaikoilla järjestettävissä tapahtumissa

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla



Ympäristötietoisuuden kasvattaminen


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
07.02.2023