Jyväskylän visiona on olla hiilineutraali vuonna 2030, ja päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki vuonna 2040.
Meillä Jyväskylässä resurssiviisaus tarkoittaa kestävän arjen tekoja. Sitä, että pidämme yhdessä huolta ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. Käytämme energiaa järkevästi ja tilamme taipuvat moneen käyttöön. Kompaktissa kaupungissamme on helppo liikkua fiksusti. Kulutamme vähemmän ja kierrätämme tehokkaasti. Luontoelämykset löytyvät läheltä.

Kohti resurssiviisasta Jyväskylää

Jyväskylän kaupungin visiona on olla hiilineutraali vuonna 2030 ja päästötön vuonna 2040. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin ilmastopäästöt minimoidaan ja jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan ensisijaisesti hiilinielujen avulla.

Jätteetön, kestävän kulutuksen kaupunki perustuu materiaalien kiertoon, kiertotalouden ratkaisuihin sekä resurssiviisaaseen luonnonvarojen käyttöön.  Kaupungin resurssiviisaalla toiminnalla turvataan luonnon kantokyky ja monimuotoisuus sekä ehkäistään luontohaittoja.

Jyväskylän resurssiviisauden visioiden toteutuminen vaatii monialaista yhteistyötä, niin asukkaiden, yritysten kuin yhteisöjen kanssa. Yhdessä tekemällä luodaan edellytykset kaupunkilaisten kestävälle hyvinvoinnille ja resurssiviisaalle elämäntavalle.

Resurssiviisauden toteutumisen seuraaminen


Resurssiviisauden pitkän aikavälin visioiden etenemistä seurataan neljän indikaattorin avulla:

  • Alueelliset kasvihuonekaasupäästöt
  • Materiaalihäviö
  • Ekologinen jalanjälki
  • Koettu hyvinvointi
Nämä indikaattorit kuvaavat kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä Jyväskylässä, kaupungin alueella hukattujen resurssien määrää (materiaalihäviö) sekä alueellista ympäristökuormitusta, joka syntyy Jyväskylän alueella (ekologinen jalanjälki). Indikaattoritiedot tuottaa Suomen ympäristökeskus. Koetun hyvinvoinnin indikaattori kuvaa elämänlaatunsa hyväksi tuntevien asukkaiden osuutta. Indikaattoritiedon tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma luo raamit resurssiviisaustyölle


Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä strateginen toimenpideohjelma, jota toteuttamalla kaupunki pyrkii saavuttamaan resurssiviisauden visiot vuonna 2040.

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma sisältää seitsemän teeman alle jaettuja käytännön toimia, joita edistämällä kaupunki tukee asukkaidensa kestävän arjen toteuttamista. Kaupungin hiilineutraaliustavoite on asetettu vuodelle 2030, minkä takia ohjelmassa painottuvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät toimet. Luonnonvarojen resurssiviisas käyttö, kiertotalouden ratkaisujen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden parantaminen sekä luontohaittojen ehkäiseminen ovat myös osa ohjelman tavoitteita ja toimia.


Mitä Jyväskylän kaupunki tekee parhaillaan resurssiviisaustyössään?