73. Vihreän rahoituksen määrä kaupunkikonsernissa on kasvanut nykytilanteeseen verrattuna

Jyväskylän kaupungin ja konserniyhteisöjen varainhankinnassa vihreää rahoitusta käytetään mahdollisimman paljon tilanteissa, joissa kaupungin tai konserniyhteisöjen investoinnit sen käytön mahdollistavat ja rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat kilpailukykyisiä. Vihreä rahoitus kohdistetaan aina investointihankkeille. Hankkeilla tulee olla selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Lisäksi käytetään yhteiskunnallista rahoitusta, joihin kohdistetuilla hankkeilla tulee olla laaja-alaista yhteiskunnaliista hyötyä. 

Jyväskylän kaupungilla on ollut 31.12.2022 vihreää rahoitusta 15,5 milj. euroa. Konserniyhtiöillä oli 31.12.2022 vihreää rahoitusta Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:llä 21,1 milj. euroa, ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:llä 4,9 milj. euroa. Koko konsernin vihreä rahoitus yhteensä 41,5 milj. euroa.

Kaupunki on nostanut vuonna 2023 vihreää rahoitusta 32,6 milj. euroa ja yhteiskunnallista rahoitusta 25 milj. euroa. 

Tavoitetilan saavuttamista edistetään seuraavilla toimenpiteillä

Tavoitetilan saavuttamista mitataan seuraavilla mittareillaResurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt


Tavoiteajankohta
2030

Viimeksi päivitetty
07.11.2023